Fritidshem för skolbarn

Skolbarn som är mellan 6 och 12 år
kan vara på skolbarnsomsorg före och efter skolan
och på loven när deras föräldrar arbetar.