Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Grundskola och förskoleklass

I Lerums kommun har du stor valfrihet i att välja skola.

Klicka här för att läsa Förväntansdokument i Lerums kommuns grund- och grundsärskolor.

Skolplikt

Ditt barn är skolpliktigt från höstterminen det år barnet fyller sex år till och med vårterminen det år barnet går i nionde klass.

Nyinflyttad till Lerums kommun- ansök om skolplacering

  • Du kontaktar själv skolan du är intresserad av för att se om det finns någon ledig plats
  • Finns det en ledig plats ansöker du om plats på skolan genom att fylla i blanketten Ny skolplacering/byte av kommunal skola inom Lerums kommun

Längst ner på den här sidan hittar du länk till e-tjänster och blanketter.

Byta skola- så här gör du

  • Du kontaktar själv skolan du är intresserad av för att se om det finns någon ledig plats
  • Finns det en ledig plats ansöker du om plats på skolan genom att fylla i blanketten Ny skolplacering/byte av kommunal skola inom Lerums kommun

Längst ner på den här sidan hittar du länk till till e-tjänster och blanketter.

Avsluta skolplacering- så här gör du

Du avslutar ditt barns skolplacering genom att fylla i blanketten Skolbyte - byte till kommunal skola i annan kommun eller till fristående skola. Du ska också meddela den skola ditt barn går på.

Längst ner på den här sidan hittar du länk till till e-tjänster och blanketter.

Enskild verksamhet i Lerums kommun

I Lerums kommun finns grundskolor, fritidshem och fritidsgårdar som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former, exempelvis som kooperativ eller föreningar.

Längst ner på den här sidan hittar du länk till karta och adresser för enskild verksamhet.

Så här ansöker du till enskild verksamhet

Du ansöker genom att vända dig direkt till den skolan du är intresserad av.

Försäkring för kommunens barn och elever

Alla barn och elever (0-19 år) som är folkbokförda i Lerums kommun är försäkrade. Försäkringen gäller heltid, skoltid såväl som fritid. 

Längst ner på den här sidan hittar du länk till kommunens försäkringsbolag.

Kvalitetsarbete

Varje skola bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i verksamhetens resultat vilket utgår ifrån omfattande uppföljningar och utvärderingar.