Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Modersmål, flerspråkighet och nyanlända

Undervisning i modersmål ska hjälpa barnet att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen.

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. I grundskolan och i grundsärskolan är modersmål ett eget ämne med egen kursplan. Modersmålsundervisningen bedrivs utanför ordinarie timplan, oftast på den egna skolan.

Ansökan om modersmålsundervisning görs via en blankett under e-tjänst ikonen på denna sida. Respektive skolas rektor beslutar om modersmålsundervisning. 

Mer information om rätten till modersmålsundervisning finns att ladda ner under rubriken Ladda hem längst ned på sídan. 

Svenska som andraspråk

Anmäl intresse till rektor på ditt barns skola. Rektor bedömer barnets behov och beslutar.

Gymnasium

Elever som talar ett annat språk än svenska hemma har möjlighet att få modersmålsundervisning under sin gymnasietid.

Modersmålsundervisningen kan anordnas som:

  1. Individuellt val
  2. Utökat program
  3. Ersättning för undervisning i andra språk än svenska och engelska.

Det finns tre kurser:

  • Modersmål 1, 100 gymnasiepoäng.
  • Modersmål 2, 100 gymnasiepoäng.
  • Aktiv tvåspråkighet, 100 gymnasiepoäng.