Resa till skolan

Grundskolan

Du som går i grundskolan
kan ha rätt till skolbuss eller busskort.
Det gäller om du bor långt från skolan
eller har en farlig skolväg.

Har du frågor
kontakta Sektor lärande.

Gymnasium

Du som går på gymnasiet
har andra regler för busskort.

Har du frågor
kontakta Sektor lärande.