Resa till skolan

Grundskola

Du kan läsa om resor till och från skolan
för elever som går på grundskolan
genom att klicka på filen
"Bestämmelser skolskjuts och elevresor" i
menyn längre ned på sidan.
 
Detta är kontaktpersonerna för grundskolan
som du kan ringa till om du har några frågor:
 
Jenny Rydqvist, 0302-521609

Gymnasium

Gymnasieskolan har andra regler än
grundskolan för busskort.

Liselotte Kjellstrand är kontaktperson för
gymnasiet med telefonnummer 0302 – 521335.