Grundsärskola

Särskolan i Lerums kommun är
en del av grundskolan.
Det betyder att en del elever i särskolan
går i samma klass som elever i grundskolan
och andra går i egna klasser men i samma skolhus.

Eleverna i särskolan läser samma ämnen
som eleverna i grundskolan
men på ett sätt som fungerar bättre för dem.
Ditt barn kommer alltid att möta personal
som har speciell kunskap och träning för
att arbeta med barn i särskola.

More information