Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Särskola

För elever som inte bedöms nå upp till kunskapskraven i grundskolan eller i gymnasieskolan på grund av en funktionsnedsättning finns grundsärskola och gymnasiesärskola. Även inom vuxenutbildningen finns motsvarande möjlighet.

Utbildningen i grundsärskolan anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem olika ämnesområden.

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig. Det finns yrkesinriktade nationella program och individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna.

Inom vuxenutbildningen finns skolformen Särskild utbildning för vuxna. Målet för denna utbildning är att vuxna med funktionsnedsättning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

More information