Fritidsgårdar

Den öppna ungdomsverksamheten på fritidsgårdarna är riktad till alla ungdomar i Lerums kommun i årskurs 6-9. Verksamheten är präglad av frivillighet och ska stimulera ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande.

Inflytande och delaktighet för dig som ungdom   

På fritidsgårdarna gör vi det som ni unga vill. Ni har möjlighet att vara med och planera och påverka det som händer på fritidsgården. På det sättet utveckals förmågan att uttrycka sig, att samarbeta och ta ansvar – färdigheter som är viktiga för att vi i samhället ska fungera i relation till varandra, och att man som ung lyckas med studier och arbetsliv. 

På fritidsgårdarna kan du utveckla dina egna intressen eller hitta nya. Där kan du få utlopp för din kreativitet genom att måla, laga mat, umgås med vänner, spela biljard och olika spel. Personalen på fritidsgårdarna arbetar både i skolmiljö och på fritidsgårdarna. Fritidsledarna finns för er ungas skull, och för att skapa relationer med er unga i kommunen.

Fritidsgårdar finns idag i centrala Lerum, Floda och Gråbo. Öppettider kan komma att justeras utifrån väder och aktiviteter som ungdomarna vill genomföra. För aktiviteter och löpande information följ fritidsgårdarna på Instagram.