Ekonomi och budget

Från övergripande vision till årets budget

Vision 2025

Kommunens vision slår fast att Lerums kommun ska bli Sveriges ledande miljökommun senast 2025 och att kommunen ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande.
Klicka här för att läsa mer om Lerums vision. 

 

Omslag till verksamhetsplan 2018Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplanen är kommunstyrelsens uppdragsbeskrivning till kommunförvaltningen för att uppfylla målen i budgeten. Du hittar verksamhetsplanen för 2017 i sin helhet längre ner på sidan.

 

 

 Omslag budget 2019Budget 2019

Kommunfullmäktige sätter ramen i budgeten för de resurser och den verksamhet som kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra för det kommande året, samt en plan för ytterligare två år. Du hittar budgeten 2019 med plan för 2020-2021 i sin helhet längre ner på sidan.

 

 

Framsida Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

Årsredovisningen följer upp hur verksamheterna arbetat med uppdragen under året som gått utifrån budgeten. I årsredovisningen hittar du all information om kommunens ekonomiska läge, i text och tabeller. Du kan läsa hela årsredovisningen 2018 via pdf längre ner på sidan.